گلهای فاطمیه س، نویسنده در مدارس تمام هوشمند قرآنی گلهای فاطمیه س | برترین دبیرستان دخترانه کرج

نویسنده: گلهای فاطمیه س

0

جلسه مشاوره تحت عنوان همایش پرورش فرزند هوشمند با سخنرانی دکتر مؤمنی با حضور اولیاء در مدرسه گلهای فاطمیه برگزار شد  

0

مراسم اربعین حسینی

روز  چهارشنبه بیست وچهارم مهر ماه مراسم اربعین حسینی با مداحی و نوحه خوانی دانش آموزان ، قرائت زیارت عاشورا ، پخش شله زرد نذری در مجتمع آموزشی دخترانه گلهای...