مدارس تمام هوشمند قرآنی گلهای فاطمیه س | برترین دبیرستان دخترانه کرج - بهترین دبیرستان دخترانه کرج

مدارس تمام هوشمند قرآنی گلهای فاطمیه س مجهزترین مدرسه قرآنی دخترانه کرج 7-32404101 026

0

جلسه مشاوره تحت عنوان همایش پرورش فرزند هوشمند با سخنرانی دکتر مؤمنی با حضور اولیاء در مدرسه گلهای فاطمیه برگزار شد